SLIDER1

המוצרים המנצחים שלנו:

תיאור:
מדחס 20 כ"ס משנה מהירות

דגם:
ELA20 –IV

פירוט:
מדחס 20 כ"ס משנה מהירות לספיקה משתנה עד 1900 ל'/ד' בלחץ 10 באר. מושלם לבתי מלאכה ותעשיות קטנות לחיסכון מקסימלאי בעלות אנרגיה, אחזקה ובלאי בשווי של עשרות אלפי שקלים בשנה.